Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo
Prasidėjimo parapija

Lietuvos valstybės atkūrimo diena

Lietuva, brangi (Juozo Naujalio muzika, Maironio žodžiai). Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo parapijos choras (vad. Andrius Bartulis).

Ukrainiečių ansamblio „Ластівочки” (vadovė Олена Ластивка) sveikinimas: