Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo
Prasidėjimo parapija

Marijatonas. Padėka

Dalinamės gauta padėka:

GJK
Dėkojame klebonui Gintarui Jonikui, sutikusiam priimti Marijos radijo savanorius rinkti aukas Ukrainos Marijos radijui. Dėkui visiems parapijos žmonėms, aktyviai įsijungusiems į pavasarinį Marijatoną ir savo auka palaikiusiems šią svarbią misiją.

Viešpats telaimina!