Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo
Prasidėjimo parapija

Marijatonas

2021 m. gegužės 16 d.

Jūsų auka bus skirta Marijos radijo naujos studijos ir koplyčios statybai.