Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo
Prasidėjimo parapija

Menininkų grupė

Atsakinga Marytė Nemeikšienė tel. 8 679 95184.