Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo
Prasidėjimo parapija

Mieli Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo parapijos žmonės!

Šį sekmadienį, sausio 23 d., Jums prisistatys Šiaulių vyskupo Eugenijaus Bartulio naujai paskirtas klebonas – kunigas Gintaras Antanas Jonikas.

Kunigas G. A. Jonikas prašo Jūsų maldų, kad gerasis Dievas ir Švč. Mergelė Marija laimintų jo naujai prasidedantį parapijos sielovadininko kelią.

Iki mielo pasimatymo sekmadienį!

Nuotraukoje iš dešinės į kairę – J. E. vyskupas E. Bartulis, kun. G. A. Jonikas, kurijos kancleris kun. R. Žaromskis.