Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo
Prasidėjimo parapija

Minime Šv. Popiežiaus Jono Pauliaus II apsilankymo Kryžių kalne, Šiauliuose ir Lietuvoje 30 metų jubiliejų

Rugsėjo 6 dieną Kryžių kalno vienuolyno koplyčioje bus aukojamos šv. Mišios, skambės sakralinės muzikos valanda ir Šventojo Popiežiaus Jono Pauliaus II mintys apie Kryžių kalno šventumą ir begalinį Dievo liudijimą, o iš nuotraukų parodoje „Šventasis Kryžių kalne“ žvelgs tų šventų apeigų 1993 metų rugsėjo 7-osios dienos liudytojai ir pats Popiežius Jonas Paulius II. Popiežiaus koplyčią Kryžių kalne 30 metų apsilankymo jubiliejaus proga papuoš iškilmingos juostos su šv. Popiežiaus Jono Pauliaus II atvaizdais Kryžių kalne bei jo citatomis.

Skaityti toliau čia

Šiaulių vyskupijos informacija