Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo
Prasidėjimo parapija

Mirusiųjų artimųjų nuotraukų šventovė

Visų Šventųjų ir Vėlinių oktavoje bažnyčioje, prie altoriaus, bus išstatytos mūsų mirusių artimųjų nuotraukos.

Nuotraukos turi būti PASTATOMUOSE RĖMELIUOSE, kitoje pusėje reiktų užrašyti mirusiųjų vardus ir pavardes.

Nuotraukos gali būti įvairios: portretinės, vestuvinės, krikštynų, įvairių švenčių ar jubiliejų, gamtoje, kelionėje ir t.t. Nuotraukose turėtų atsispindėti gyvenimo šviesūs momentai, gražūs įvykiai.

Prašome nuotraukas rėmeliuose atnešti į parapijos raštinę ar zakristiją iki lapkričio 1 dienos. Nuotraukas galėsite atsiimti parapijos raštinėje po lapkričio 8 dienos.