Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo
Prasidėjimo parapija

Netradicinė atvira integruota tikybos, muzikos pamoka ,,Šv. Kazimieras – jaunimo globėjas“

Tikybos mokytoja L. Jankauskienė

2022 m. kovo 4 d. 7 d ir 7 c klasės mokiniai, lydimi tikybos mokytojos L. Jankauskienės ir muzikos mokytojos I. Jonavičienės, vyko į Šiaulių Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčią. Jie dalyvavo netradicinėje atviroje integruotoje tikybos ir muzikos pamokoje ,,Šv. Kazimieras – jaunimo globėjas“.

Bažnyčios klebonas Gintaras Antanas Jonikas papasakojo mokiniams apie šv. Kazimierą, jo atliktus gerus darbus, pasiaukojimą, pamaldumą į Švč. M. Mariją, meilę žmonėms. Šv. Kazimieras buvo išsilavinęs, išmintingas žmogus, prabangos ir malonumų aplinkoje išdrįsęs drąsiai, atvirai irtis prieš visuotinę nuomonę, aktyviai ir nedviprasmiškai pasirinkti krikščioniškas vertybes: tikėjimą, maldą, rūpestį vargšais, ištikimybę, skaistumą, labiausiai vertindamas sąžiningumą ir teisingumą.

Mokiniai buvo aktyvūs, nuoširdžiai bendravo, diskutavo, išklausę kunigo pamokančius žodžius, atliko individualiai ir grupėse įvairias interaktyvias kūrybines užduotis: kūrė maldas, dėliojo širdelių ir žvakučių kompoziciją, pasiryžo sekti šv. Kazimiero pavyzdžiu. Mokiniai, apibendrindami savo žinias, atliko užduotis, naudodamiesi QR kodu. Pamokos pabaigoje visi sugiedojo šv. Kazimiero pamėgtą giesmę ,,Ausk Marijai rožių giją“, skirtą Švč. Mergelei Marijai.

Bažnyčios klebonas pasidžiaugė mokinių aktyvumu, gražiu tarpusavio bendravimu, bendradarbiavimu, palinkėjo mokiniams būti drąsiems, liudyti savo tikėjimą ne tik žodžiais, bet ir darbais.