Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo
Prasidėjimo parapija

Netradicinė pamoka Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčioje

Kristina Juodeikienė

Spalio mėn. 23 d. Šiaulių Dainų progimnazijos 5c kl. mokiniai Šiaulių Švč. Mergelės Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčioje dalyvavo netradicinėje  integruotoje tikybos ir muzikos pamokoje ,,Liturginė muzika“.

Bažnyčios klebonas Saulius Paliūnas nuoširdžiai bendravo su mokiniais, jiems pasakojo  apie liturginę muziką, apie Švč. Marijos išskirtinumą, kodėl gerbiama Šventoji Marija. Mokiniai galėjo ne tik pamatyti bažnyčioje esančius vargonus, bet ir išgirsti jų skambesį. Kartu su muzikos mokytoja Ingrida Jonavičiene pagiedojo Švč. Marijai skirtas giesmes.

Mokiniai su džiaugsmu  kūrė maldas Marijai, dėkodami Jai, prašydami palaimos savo brangiems tėveliams. Mokiniai buvo labai sužavėti klebono pasakojimu, kartu išreiškė norą, kad kuo daugiau būtų tokių pamokų bažnyčioje. Klebonas Saulius Paliūnas palaimino ir  palinkėjo  visiems Švenčiausios Marijos globos.

Informaciją parengė tikybos mokytoja L. Jankauskienė, muzikos mokytoja I. Jonavičienė.
Nuotraukos: Šiaulių Dainų progimnazija.