Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo
Prasidėjimo parapija

Padėkos už laisvę diena

Rugpjūčio 28 d.

15.30 val. Sukilėlių kalnelyje
Susitikimas ir diskusija su tarptautinės katalikiškos organizacijos „Tradicija, šeima, nuosavybė“ (TFP) nariais.
Dalyvauja Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, tarptautinės katalikiškos organizacijos „Tradicija, šeima, nuosavybė“ (TFP) nariai, Šiaulių kultūros centro choras „Tremtinys“ (men. vad. R Pečeliūnas) ir Šv. Cecilijos ansamblis (men. vad. R. Kalakauskienė).
16.30 val. Iškilmingas Padėkos ir Vilties žygis: Sukilėlių kalnelis – Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus katedra.
17 val. Šv. Mišios Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus katedroje. Aukoja Šiaulių vyskupas.

Rugpjūčio 29 d.

9:00 val. Padėkos už laisvę piligrimų eisena Tytuvėnai – Šiluva.
12:00 val. Šv. Mišios Šiluvoje

Šiaulių vyskupijos informacija