Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo
Prasidėjimo parapija

Palendrių šv. Benedikto vienuolyno prioras – meldžiamės už brolį Petrą

Palendrių šv. Benedikto vienuolyno prioras t. Kazimiero Milaševičiaus kviečia paremti savo bendruomenės pasauliečio misijas.

Dėkojame Dievui už Palendrių šv. Benedikto vienuolyno oblatą, brolį Petrą Janšauską, kuris negailėdamas savo laiko ir lėšų iš meilės Dievui ir artimui, jau trylika metų labai rūpinasi vargšais, atstumtaisiais, gyvenimo sužeistais žmonėmis. Jo namų durys atviros visiems, kuriems reikia pagelbėti atsistoti po ištikusių gyvenimo negandų.

Jis nuolat lanko Pataisos namuose gyvenančius kalinius. Nuo 2017 metų, mokėsi Kauno arkivyskupijos evangelizacijos mokykloje, kurioje buvo ruošiamas dalyvauti įvairių vyskupijų parapijų misijose. Nuo 2022 metų yra šios mokyklos komandos narys. Jis tarnauja Bažnyčiai remdamasis šv. Benedikto regulos dvasingumu: tarnauti žmogui, Bažnyčiai iš meilės Dievui.

Matydami jo nenuilstamą tarnavimą vargšams naudojant negausias savo šeimos lėšas, šiuo nelengvu laikotarpiu, kviečiame galinčius ir norinčius prisidėti bei paremti jo misionierišką veiklą savo auka ir malda.

Aukas galite siųsti į Palendrių Šv. Benedikto vienuolyno sąskaitą:

LT063500010015925482
PayseraLT. Swift kodas EVIULT 2VXXX
Nurodyti, kad auka skirta misijų veiklai.

Teatlygina jums Viešpats visokeriopomis malonėmis.

Informacija