Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo
Prasidėjimo parapija

Parapijos choras Šiluvoje 2023

MŪSŲ PARAPIJOS CHORAS ŠILUVOJE! Nuotraukomis ir įspūdžiais dalinasi p. Angelė.

Linkėjimai iš Šiluvos atlaidų. Bažmyčios choras giedojo iš visų širdžių tiek per Mišias, tiek po jų, dar ir Mergelės Marijos koplyčioje. Kęstučio Kėvalo padėka ir palaiminimas taip pat buvo gautas. Didžiulė Dievo palaima ir Marijos globa lydėjo mus visą kelionę, už kurią esame dėkingi klebonui kun. Gintarui. Aleliuja

Labai ačiū už pasidalinimą!
2023-09-12 d.

Daugiau įspūdžių:

Nuotraukos fb paskyroje Šiluvos parapija.

Giesmės fb paskyroje Šiluvos parapija čia ir čia