Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo
Prasidėjimo parapija

Parapijos choras Šiluvoje

Pirmoji Šilinių atlaidų diena – ŠV. JONO PAULIAUS II IR MALDOS UŽ KŪRINIJĄ diena!

Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo prasidėjimo parapijos (klebonas teol. lic. Saulius Paliūnas) sumos choras (vadovas Andrius Bartulis), giedojo 12 val. Šv. Mišiose.

Smagu pasidalinti šiomis džiaugsmingomis akimirkomis!