Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo
Prasidėjimo parapija

Pasaulinė Ligonių Diena

„Atsimenu mūsų brangius ligonius. Visiems tebūna užtikrinta sveikatos priežiūra ir dvasinis palydėjimas. Melskimės už šiuos mūsų brolius ir seseris, jų šeimas, sveikatos priežiūros ir pastoracijos darbuotojus bei visus, kurie rūpinasi sergančiais.“popiežius Pranciškus.

Vasario 11-ąją yra minima Pasaulinė Ligonių Diena.

Mūsų bažnyčioje vasario 11 d. 8:00 ir 18:00 val. bus meldžiamasi už visus mūsų parapijos fizinius ir dvasinius ligonius bei teikiamas ligonių patepimo sakramentas! 

Maldoje prisiminsime ligos ar senatvės paliestus tikinčiuosius , esančius ligoninėse ar kituose sveikatos priežiūros įstaigose, už senjorus, kurie dėl senatvės jau nebegali niekur išeiti, tame tarpe ir į bažnyčią atvykti. Melsimės už visus kenčiančius dėl Covid-19 pandemijos.

Kviečiu taip pat melstis  už įvairių lygių medikus ir prižiūrinčius, slaugančius ligonius. 

Malda palydėsime bažnyčios Caritas darbuotojus, kur tikimės daugiau savanorių sulaukti šioje labai vertingoje organizacijoje.