Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo
Prasidėjimo parapija

Pasidalinimo krepšelis

Parapijos Caritas kviečia gavėnios laikotarpiu pasimelsti už sunkius gyvenimo išbandymus patiriančius skurstančius žmones ir pasidalinti su jais širdies šiluma ir maistu.

Nuo kovo 3 d. Iki kovo 17 d. vyks akcija „Pasidalinimo krepšelis“, kviečiame parsinešti pasidalijimo krepšelį namo ir pripildyti jį ilgo galiojimo produktais, kurie bus skirti sunkiausiai gyvenantiems parapijiečiams.

Pripildytus krepšelius galėsite palikti toje pačioje vietoje, kurioje stovės Caritas savanoriai prie įėjimo į bažnyčią su tuščiais krepšeliais.

Nuoširdžiai dėkojame už jūsų palaikymą, savanorystę, aukas aukų dėžutėje.