Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo
Prasidėjimo parapija

Pelenų trečiadienis

Vasario 22 d., Pelenų Dienos (Pelenų trečiadienio) Šv. Mišios ir pelenų barstymas 8:00 val., 11:00 val., 18:00 val.

Su Pelenų Diena prasideda 40 dienų Gavėnios laikotarpis, kuris tęsis iki Šv. Velykų. Gavėnios laikotarpiu sąmoningi katalikai nesilinksmina. Pradedant Pelenų Diena, Gavėnios penktadieniais visiems krikščionims yra privalomas pasninkas.

Pasninko dalis yra ir maisto pasidalinimas su stokojančiais, maisto atnešimas Caritas ir Gerojo Samariečio organizacijoms, kurios mūsų parapijoje globoja sunkiai pragyvenančius, ypač sergančius senjorus.

Gavėnios laikotarpiu mūsų bažnyčioje vyks Kryžiaus Kelio mąstymas: penktadieniais 17:30 val., sekmadieniais 12:00 val. Liturgijos metu yra giedamos prasmingos giesmės, atmenant kaip Kristus dėl mūsų kentėjo – Graudūs verksmai ir Kalnai.

Esate laukiami.