Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo
Prasidėjimo parapija

Pelenų Trečiadienis

Su Pelenų Diena pradedame 40 dienų Gavėnios laikotarpį.

Pelenų Trečiadienį, Kovo mėn. 2 d., Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo Parapijoje šv. Mišių metu bus šventinami pelenai ir pabarstomi tikintieji 8:00, 11:00 ir 18:00 valandomis. 

Palaimintos dvasinės kelionės su Malda, Pasninku ir Išmalda!