Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo
Prasidėjimo parapija

Piligriminis žygis Kryžių kalnas – Šiluva

Drąsos! Tai aš. Nebijokite! Mt 14,27

žygis skiriamas popiežiaus Jono Pauliaus II (1920-2005) 100-osioms gimimo metinėms.

XVIII tarptautinis piligriminis žygis iš KRYŽIŲ KALNO į ŠILUVĄ.

2020 m. rugsėjo 12 d.

MALONIAI KVIEČIAME PARAPIJŲ JAUNIMĄ, MALDOS GRUPELES, ATEITININKUS, SKAUTUS, SAMARIEČIUS, SESERIS IR BROLIUS VIENUOLIUS, ŽYGIŲ MĖGĖJUS, MOKYTOJUS, MOKINIUS IR VISUS NORINČIUS DALYVAUTI ŠIAME ŽYGYJE.

Žygio programa:

8.00-9.00 registracija Kryžių kalne.
Autobusas išvyksta 7.30 nuo Šiaulių pietinio mikrorajono bažnyčios (Lyros g.), 8.00 nuo Šiaulių katedros (Tilžės g.).
9.00-9.30 I SUSTOJIMAS prie Kryžių kalno (Šiaulių r.).
9.30-11.00 piligrimystė autobusu prie Gauštvinio ežero (Kelmės r.).
11.00-11.30 II SUSTOJIMAS prie Gauštvinio ežero (Kelmės r.).
11.30-12.30 pietūs.
12.30-15.00 piligrimystė pėsčiomis į Tytuvėnus.
15.00-15.30 III SUSTOJIMAS Tytuvėnų bažnyčioje (Kelmės r.).
15.30-18.00 piligrimystė pėsčiomis į Šiluvos šventovę.
18.00 IV SUSTOJIMAS šv. Mišios prie Šiluvos bazilikos (Raseinių r.).
Vakarinė programa kartu su Kauno arkivyskupijos jaunimu.
20.00 – grįžimas iš Šiluvos į Šiaulius.

BŪTINA REGISTRACIJA iki rugsėjo 10 d. 17.00 val. kadangi reikalingas tikslus piligrimų skaičius.

Prašome prisidėti prie žygio organizavimo išlaidų.

Dalyvio įmoka: 5,00 EUR.

Išsamesnė informacija ir pavienių asmenų registracija telefonu (8-41) 52 11 10, nuo 9.00 iki 13.00 val.

Grupės vadovas užpildo dalyvių registracijos anketą ir atsiunčia į Šiaulių vyskupijos kuriją (faksu, paštu, ar el.paštu)

Maloniai prašome registruotis adresu: Šiaulių vyskupijos kurija, Tilžės g. 186, 76204 Šiauliai.

Faks.: (41) 52 11 14, el.paštas: siauliukurija@gmail.com

Žygio globėjas Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis
Organizatoriai Šiaulių vyskupijos kurija
Žygio rėmėjas Lietuvių Katalikų Religinė Šalpa

SVARBU

BŪTINI REIKMENYS. Dezinfekavimo ir apsaugos priemonės, atšvaitas, patogi apranga šiltam ir šaltam orui, apdangalas nuo saulės ir lietaus, patogi ir patikima avalynė (ne vienerius metus dėvėta), nedūžtantis indų komplektėlis (dubenėlis, puodelis, šaukštelis), būtiniausi vaistai, pleistrai pūslėms, maisto savo nuožiūra, keletas pinigėlių kišenėje ir maldos priemonės ROŽINIS, MALDYNĖLIS, GIESMYNAS.

DALYVIAI. Žygyje gali dalyvauti piligrimai nuo 16 metų amžiaus. Nepilnamečiai asmenys gali dalyvauti tik grupės sudėtyje su pilnamečiu grupės vadovu, turintys tėvų sutikimą. Kiekviena grupė pasirenka Šventąjį Globėją, kurio vardu ji vadinsis bei pasidaro savo plakatą ar vėliavą su šiuo pavadinimu.
Kiekviena grupelė pasiruošia vienijantį savo grupelės akcentą – kaip išsiskirsite iš kitų (vienos spalvos marškinėliai, kepurėlės, liemenės, skarelės…).
Siūlome kiekvienai grupelei atsispausdinti giesmes, kurias norėtų giedoti žygio metu.

Žygio dalyvis (esantis komandoje ir individualus) privalo laikytis žygio taisyklių; eidamas keliais, laikytis kelių eismo taisyklių; saugoti savo asmeninius daiktus; informuoti grupės vadovą arba žygio organizatorius apie pasitraukimą iš žygio.
Žygio metu draudžiama: naudotis bet kokiomis transporto priemonėmis, pažeidinėti viešąją tvarką, kelių eismo taisykles, vartoti alkoholį, narkotines medžiagas, rūkyti, šiukšlinti poilsio vietose, žygio maršrute.
Kiekvienas žygio dalyvis asmeniškai atsako už savo daiktus ir sveikatą. Žygio organizatoriai sveikatą rekomenduoja pasitikrinti prieš žygį. Žygio dalyvis, susižeidęs arba sutrikus sveikatai, privalo kreiptis į medikus.
Esant izoliacijoje ar pasireiškus COVID-19 simptomams renginyje dalyvauti griežtai draudžiama.
Žygio dalyviams, pažeidusiems šias taisykles, bus pareikštas įspėjimas, o pakartotinai jas pažeidę dalyviai bus iš žygio pašalinti. Žygio metu gali būti nurodyti ir kiti reikalavimai, kuriais žygio dalyviai privalės vadovautis.
Žygio dalyviai privalo susipažinti su šiomis taisyklėmis ir jomis vadovautis registracijos ir žygio metu. Šias taisykles tvirtina, papildo ir keičia žygio organizatoriai.

Kviečiame, laukiame ir dėkojame už bendrystės džiaugsmą.
Organizatoriai

Visa informacija ir 2019 m. piligriminio žygio video čia.