Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo
Prasidėjimo parapija

Pirmą kartą Šiauliuose

Kviečiame į pagerbimą negimusiųjų vaikelių.

Pagal 2019 metų LR Sveikatos apsaugos ministro įsakymą, embrionai ir kūdikiai, žuvę iki 22 nėštumo savaitės, turi būti saugomi ir oriai laidojami. Toks pagerbimas jau įvyko Kaune ir Šiluvos kapinėse atsirado gedėjimui skirta vieta – kapelis.

Nuo gegužės 3 dienos turėsime ir Šiauliuose Daušiškių kapinės tokią pagerbimo ir gedėjimo vietą.
Kviečiame dalyvauti.