Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo
Prasidėjimo parapija

Pirmoji Eucharistinė adoracijos naktis iš 2012 m. lapkričio 23-osios į 24-ąją

KVIEČIAME Į EUCHARISTINĘ ADORACIJOS NAKTĮ

atsiteisimo intencija 2012 m. iš lapkričio 23-osios į 24-ąją
Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčioje (Šiauliai, Gegužių g. 57)

„Išsaugokite savąjį tikėjimą!
Įrodykite, kad esate tikri krikščionys, gyvenantys Viešpaties meile!“

PROGRAMA

20.00 – 21.00 Kryžiaus kelias „Aš niekada neprisiminsiu tavo nuodėmių“.
Vadovauja  J. E. Šiaulių vyskupas, giedos Šv. Cecilijos ansamblis
21.00 ŠV. MIŠIOS ŠVENČIAUSIOSIOS JĖZAUS ŠIRDIES GARBEI su Vakarine Valandų liturgija.
Vadovauja ir homiliją sako Vyskupas Eugenijus Bartulis.
Giedos Šv. Cecilijos ansamblis, vad. Rolanda Kalakauskienė
22.00 – 23.00 Adoracija tyloje.
23.00 – 24.00 Džiaugsmo slėpiniai.
Vadovauja  seserys vienuolės, ats. s. Kristina ACJ
0.00 ŠV. MIŠIOS NEKALČIAUSIOSIOS MARIJOS ŠIRDIES GARBEI
su Naktine Valandų liturgija.
Vadovauja ir homiliją sako kun. Saulius Paliūnas
Giedos  Kuršėnų bažnyčios choras, vad. Amandas Šešeika
1.00 – 2.00 Šviesos slėpiniai.
Vadovauja  Šv. Elzbietos Katalikių moterų organizacija, ats.Janina Savickienė
2.00 – 3.00 Kančios slėpiniai.
Vadovauja  Marijos legionieriai, ats. Stanislava Baginienė
3.00 – 4.00 Garbės slėpiniai.
Vadovauja  Šiaulių vyskupijos evangelizacinis centras, ats. Rimantas Pumputis
4.00 – 5.00 Marijos valandos.
Giedos Grigališkojo choralo studija , vad. Diana Astrauskienė
5.00 ŠV. MIŠIOS ŠVENČIAUSIOSIOS TREJYBĖS GARBEI
su Rytmetine Valandų liturgija.
Vadovauja ir homiliją sako kleb. mons. Vytautas Kadys
Giedos Švč. M. Marijos NP bažnyčios choras, vad.Mindaugas Žalalis

Prašom atsinešti „Liturginį maldyną“, Dievo Tautos liturgines valandas (brevijorių), rožančių.
Kas negalėsite dalyvauti šioje naktinėje Švenčiausiojo Sakramento adoracijoje, kviečiame pagal galimybes melstis namuose bei solidarizuotis maldai savo parapijose.
Kita planuojama Eucharistinė adoracijos naktis (EAN) iš 2012 gruodžio 31-osios į 2013 m. sausio 1-ąją, švenčiant Švč. M. Marijos, Dievo Gimdytojos, iškilmę ir Pasaulinę Taikos dieną.

Pasiteiravimui: telef.: 8-41-500010; 8-699-87043

Internete: http://www.mmarijosparapija.lt/; nuoroda: Eucharistinė adoracijos naktis

Susisiekimas: iš stotelės „Autobusų stotis“ vykti iki stotelės „Bažnyčia“ autobusais 6,12,17,21,24,25,29 (pilna bilieto kaina = 1,80 Lt) ir maršrutiniais taksi: 36,42,51,54,55,59 (bilieto kaina = 2,00 Lt)

Kleb. mons. Vytautas Kadys                       Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis