Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo
Prasidėjimo parapija

Pirmoji šv. Velykų diena

Giedokit žmonės džiaugsmo giesmę, nes kelės Kristus Atpirkėjas!

Ačiū visiems organizavusiems, dalyvavusiems, puošusiems, dalyvavusiems procesijoje, fotografavusiems, giedojusiems, grojusiems… ar tiesiog buvusiems kartu bendrystėje ir maldoje!

Ačiū parapijos jaunimui už nuotraukas!