Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo
Prasidėjimo parapija

Prisikėlimo šv. Mišios ir iškilminga procesija

Kristus kėlės, Aleliuja!

Nuotraukos: Prisikėlimo šv. Mišių iškilminga procesija lauke.

Nuotraukos: Prisikėlimo šv. Mišių akimirkos.

Video: Prisikėlimo šv. Mišių iškilminga procesija.

Video: Velykų sekvencija

Video: Prisikėlimo šv. Mišių akimirkos