Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo
Prasidėjimo parapija

Rugsėjo 1-oji parapijoje

Kunigai Gintaras, Jordanas, Gediminas ir visa parapijos bendruomenė sveikina vaikus, mokytojus, tėvus, parapijos mokyklų ir darželių bendruomenes. Išmintis, šviesa, tikėjimas, Dievo ir Mergelės Marijos globa telydi naujais mokslo metais!

Linksma Rugsėjo 1-osios šventė katalikiškos krypties Šiaulių lopšelis-darželis „Gintarėlis“

Dainų progimnazijos pavaduotojos Laimos ir tikybos mokytojos Laisvos dovana Švč. Mergelei Marijai rugsėjo 1-osios proga!