Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo
Prasidėjimo parapija

Rugsėjo – spalio mėn. parapijoje

Rugsėjo 7-16 dienomis atlaidai Šiluvoje.

Rugsėjo 7-8-9 d. – tarptautinis piligriminis žygis iš Kryžių kalno į Šiluvą.

Rugsėjo 14 d. (penktadienį) į rugsėjo 15 d. (šeštadienį) Eucharistinė Adoracijos Naktis. (EAN).

Rugsėjo 22-23 dienomis Popiežius Lietuvoje.

Rugsėjo 23 d. sekmadienį mūsų bažnyčioje Šv. Mišios tik 8:00 val. Esate visi kviečiami vykti į Kauną ir kartu su popiežiumi švęsti Eucharistiją.

Rugsėjo 30 d. – sekmadienį 12:30 val. automobilių šventinimas. Meldžiamės už vairuotojus ir keliuose žuvusius.

Spalio mėnesį 17:30 val. kalbėsime rožinį.

Spalio 4 d. – 16-oji viso pasaulio vaikų Švč. Sakramento adoracijos diena.

Spalio 21 d. – Misijų sekmadienis.

Spalio 22 d. yra minimas Šv. Jonas Paulius II.

Esate visi laukiami