Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo
Prasidėjimo parapija

Rusijos ir Ukrainos paaukojimas Nekaltajai Marijos Širdžiai

Mieli mūsų parapijos tikintieji ir parapijos draugai!

Popiežius Pranciškus šį penktadienį, Viešpaties Apreiškimo šventėje, 18 val. Lietuvos laiku, mus visus kviečia ypatingai maldai už Ukrainą ir Rusiją.

Atsiliepkime ir giliai, nuoširdžiai pasimelskime kartu su popiežiumi ir viso pasaulio geros valios tikinčiaisiais.

Mūsų bažnyčioje šv. Mišios bus aukojamos 8:00, 11:00 ir 18:00 valandomis.

Dievo palaimos mums visiems!

PAAUKOJIMO NEKALTAJAI MARIJOS ŠIRDŽIAI AKTAS