Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo
Prasidėjimo parapija

Šiaulių vyskupijos Šeimų šventė

2023 metų sausio 8 d. – Šiaulių arenoje vyks Šiaulių vyskupijos Šeimų šventė „Įsišakniję ir įsitvirtinę meilėje“ (Ef 3, 17).

12 val. – ŠVENTOSIOS MIŠIOS, aukoja Jo Ekscelencija Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis
ir Šiaulių vyskupijos kunigai.
Gieda Šiaulių Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus katedros choras „Džiaugsmas“ (vad. Romualdas Juzukonis).

Po Šv. Mišių – Tore W. Aaso oratorija „Mesijas“. Atlieka: Tauragės krašto gospel choras „Gloria“, vadovė Rasa Levickaitė-Šerpytienė.

Oratorijoje Kristaus darbai Žemėje perteikiami nuo jo gimimo iki prisikėlimo. Kūrinys atliekamas anglų kalba, lietuviškai skaitomos ištraukos iš Evangelijos pagal Joną, įterpiami filmo epizodai.

Šventė vyks Šiaulių arenoje, (Jono Jablonskio g. 16, Šiauliai).

Kvietimus galima įsigyti:
Šiaulių vyskupijos kurijoje,
Knygyne – svetainėje „Prie Katedros“,
Šeimos centre,
Šiaulių vyskupijos dekanatų bei parapijų raštinėse.

Auka už kvietimus:
nuo 7 eur – įsigijantiems 10 ir daugiau kvietimų,
nuo 10 eur – įsigijantiems iki 9 kvietimų,
vaikai iki 7 metų įleidžiami be kvietimų.

Šventės globėjas Jo Ekscelencija Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis.

Šventės organizatoriai:
Šiaulių kurija
Šiaulių vyskupijos Šeimos centras
Šiaulių miesto savivaldybė