Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo
Prasidėjimo parapija

Šiaulių vyskupijos šeimų šventė

2022 m. sausio 09 d. Šiaulių vyskupijos šeimų šventė „Pažinkite Viešpaties meilę“. Šventės globėjas: Jo Ekscelencija Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis.

Maloniai kviečiame dalyvauti!

Šventės programa: