Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo
Prasidėjimo parapija

Spalio – lapkričio mėn.

Spalio mėnesį 17:30 val. kalbėsime rožinį.

Spalio 4 d. – 16-oji viso pasaulio vaikų Švč. Sakramento adoracijos diena. 10 val. – darželinukai ir 15 val. mokyklinukai.

Spalio 16 d. – antradienį – koncertas 17:30.

Spalio 21 d. – Misijų sekmadienis. Per sumą ir po
sumos ( 12:30 ) koncertas:-dainininkė Judita Leitaitė,
pianistas ir vargonininkas Jurijus Suchanovas,
smuikininkė Paulina Daukšytė.

Spalio 22 d. yra minimas Šv. Jonas Paulius II

Lapkričio 1 d. – Visi šventieji. Šv. Mišios sekmadienių
tvarka ir vakare 18 val. iškilmingos vėlinių Šv. Mišios
su geduline procesija bažnyčioje.

Lapkričio 2 d.- -Mirusiųjų paminėjimo diena (Vėlinės). Šv. Mišios sekmadienių tvarka.

Lapkričio 24 d. (šeštadienį) į lapkričio 25 d.(sekmadienį) Eucharistinė Adoracijos Naktis.(EAN).

Lapkričio 25 d. – Kristus, Visatos Valdovas (Kristus
Karalius). Renkamos aukos kunigų seminarijai.

Esate visi laukiami.