Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo
Prasidėjimo parapija

Su Gimimo diena, kun. Jordanai!

Sveikiname kun. Jordaną su Gimimo Diena!

Tegul liejas Dievo malonė, tegul liejas Dievo Dvasia….

Prisiminkite šiandienos maldoje kun. Jordaną!