Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo
Prasidėjimo parapija

Susitaikinimo pamaldos ir Gavėnios rekolekcijos

Susitaikinimo pamaldos ir gavėnios rekolekcijos.
Kovo 18 d. šeštadienį 16 val. vyks susitaikinimo pamaldos.
Šv. Mišios 18 val.
Vadovas tėvas Antanas Grabnickas OFM.
Dalyvauja Šlovinimo grupė iš Kretingos.

Kovo 19 d. sekmadienį –   pamokslauja tėvas Antanas Grabnickas OFM.

Visi esate laukiami.