Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo
Prasidėjimo parapija

Sutvirtinimo Sakramentas

2016 m. birželio 10 d. (penktadienį) J. E. Eugenijus Bartulis, Šiaulių vyskupas, suteikė mūsų parapijos 80 jaunuoliams Sutvirtinimo Sakramentą. Sutvirtinimo Sakramentą priėmė 20 jaunuolių iš Šiaulių ,,Sandoros“ progimnazijos, katechetė Saulė Raubickaitė, 58 jaunuoliai iš Šiaulių ,,Romuvos“ progimnazijos, katechetė Violeta Dališanskienė ir 2 suaugę parapijiečiai.

Sutvirtinimo Sakramento šventės akimirkos: