Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo
Prasidėjimo parapija

Sutvirtinimo Sakramento šventės

Sekminių sekmadienį šventėme ir pirmąją Sutvirtinimo Sakramento šventę. Jų bus dar trys: birželio 2, 3 ir 4 d.

Dieve laimink mūsų jaunimą, tegul jų širdys niekada nepraranda džiugesio, tikėjimo, vilties ir meilės!

Nuotraukomis ir įspūdžiais dalinasi p. Vita. Ačiū!
Siunčiame kelias nuotraukas iš vakar (birželio 02 d.) vykusios šventės.
Nuoširdžiai dėkojame Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo parapijos kunigams, ypač kun. Raimundui Šnapščiui už parengimą, palaikymą ir paskatinimą artėti prie šv. Dvasios dovanų. Taip pat dėkojame vargoninkui Andriui Bartuliui, kuris įtraukė į chorą ir mokė, kaip galima melstis ir dėkoti giesme.
Telaimina Dievas ir tesaugo visą parapiją.

Gavome laišką, kuriuo norime pasidalinti:

p. Liuda rašo:

Dėkojame klebonui Gintarui už ypatingą sūnaus paruošimą sutvirtinimo sakramentui. Dėkojame už atvirumą pastabas rūpestį už įveiktą baimę. Už sugaištą laiką kurio taip trūko tomis dienomis. Tegu lydi Jus Dievas…

2023 05 28 d. šventė.

2023 05 28 Sekminių sekmadienio Sutvirtinimo sakramento šventės video.