Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo
Prasidėjimo parapija

Sutvirtinimo Sakramento teikimo šventės

2022 m. gegužės 08 d. ir 14 d. vyko pirmoji šiais metais Sutvirtinimo sakramento šventės.

Melskimės už mūsų vaikus ir jaunimą, kad būtų ištikimi Jėzaus Kristaus sekėjai, Mergelės Marijos mylėtojai, katalikiškų ir tautinių vertybių puoselėtojai.

Kelios akimirkos parapijos FB paskyroje: video

Gegužės 14 d. Sutvirtinimo Sakramento šventė: