Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo
Prasidėjimo parapija

Sutvirtinimo Sakramento teikimo šventės

2022 m. gegužės 08 d. ir 14 d. vyko Sutvirtinimo sakramento šventės.

Melskimės už mūsų vaikus ir jaunimą, kad būtų ištikimi Jėzaus Kristaus sekėjai, Mergelės Marijos mylėtojai, katalikiškų ir tautinių vertybių puoselėtojai.

Kelios akimirkos parapijos FB paskyroje: video
Leono Nekrašo nuotraukų galerija čia.

Gegužės 14 d. Sutvirtinimo Sakramento šventė: