Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo
Prasidėjimo parapija

Šv. Mišios Visų Šventųjų ir Vėlinių dienomis

Šv. Mišios Visų Šventųjų dieną, 11.01.

8:00; 9:30; 11:00; 12:30 val.
18:00 val. Šv. Mišios už parapijiečių mirusius, vyks Vėlinių procesija. Taip pat melsimės ir už tuos, kurių nuotraukos bus atneštos prie altoriaus.

Šv. Mišios Vėlinių dieną, 11.02.

8:00; 9:30; 11:00 ir 18:00 val. – melsimės už mirusius.

Šv. Mišios vėlinių Oktavą, lapkričio 2-8 dienomis – melsimės už parapijiečių mirusiuosius privačiomis intencijomis.