Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo
Prasidėjimo parapija

Šv. Mišios Visų Šventųjų ir Vėlinių dienomis

Šv. Mišios Visų Šventųjų dieną, 11.01.

8:00; 9:30; 11:00 val.
18:00 val. iškilmingos šventos Mišios ir procesija už visus parapijiečių mirusius artimuosius – sudėtinės Šv. Mišios.

Šv. Mišios Vėlinių dieną, 11.02.

8:00; 9:30; 11:00 val.
12:30 val. iškilmingos šventos Mišios ir procesija už visus parapijiečių mirusius artimuosius – privačios intencijos.
18:00 val.

Šv. Mišios vėlinių Oktavą, lapkričio 2-9 dienomis – 8:00 ir 18:00 val. – privačios intencijos ir aukų dėžutėse paliktas intencijos už mirusius.