Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo
Prasidėjimo parapija

Šv. Mišių aukojimo tvarka karantino metu

Paskelbto karantino laikotarpyje bažnyčia atidaroma 7:30 val.  ir uždaroma 18:30 val.

Kviečiame gruodžio 24 d. įsijungti naująją svetainę (www.mmnprasidejimas.lt) ir pabūti visiems kartu 21 val. Kalėdų nakties Piemenėlių Šv. Mišiose, aukojamose iš mūsų bažnyčios. Kvietimas

Šv. Mišios aukojamos šiokiadieniais 8 val., šeštadieniais 10 val. ir sekmadieniais 9:30 val. be tikinčiųjų dalyvavimo. Aukojamų Šv. Mišių metu bažnyčia bus uždaryta;  išimtis – laidotuvės. Jose gali dalyvauti mirusiojo šeimos nariai.

Šiuo ypatingai sunkiu ir pavojingu laikotarpiu nepamirškite maldos tiek už gyvus, tiek už mirusius.

Jei pageidaujate, kad būtų aukojamos Šv. Mišios jūsų intencijomis, užeikite į bažnyčią – prie aukų dėžučių yra jums palikti vokai su lapeliais – parašykite intencijas ir datą kada norite Šv. Mišių. Voką su intencijomis įmeskite į bet kurią aukų dėžutę nuo 7:30 iki 18:30, kada atidaryta šventovė asmeninei maldai.

Arba Šv. Mišias galite užsakyti darbo dienomis nuo 9 val. iki 18 val. atėję į klebonijos parapijos raštinę (užeinant po vieną žmogų),  tel.: 8 41 500 010; +370 677 34177.

Klebonijos raštinėje arba bažnyčios krikštykloje  galima įsigyti Kūčių vakarienei kalėdaičių (plotkelių).

Atlikti išpažintį ir priimti šv. Komuniją tikintieji gali susitarę su kunigu, kuris budi klebonijos raštinėje. Tel.: 500 010

Popiežius Pranciškus š. m. gruodžio 8 d. visoje Bažnyčioje paskelbė Šv. Juozapo metus. Atsiliepdami į Šventojo Tėvo iniciatyvą, prisiminkime šį ištikimą mūsų globėją bei vėl atnaujinkime mūsų širdžių vienybę, kasdien 20 val. melsdamiesi malda: „Į tave, palaimintasis Juozapai, kreipiamės vargų spaudžiami“ skambant bažnyčių varpams.

Teužtaria mus Švč. Mergelė Marija – Dievo Gimdytoja, Ligonių Sveikata ir Krikščionių Pagalba!