Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo
Prasidėjimo parapija

Šv. Rožinio pamaldos

Spalio mėn. kiekvieną dieną prieš Vakaro Šv. Mišias mūsų bažnyčioje vyksta Rožinio pamaldos. Kviečiame visus melstis kartu.

GRAŽI, MARIJA, TU ESI, pradėta nekaltai,
tamsios nakties žvaigždė šviesi, iškilusi aukštai.
Būk mūsų Motina meili, mūs širdis meile liesk, –
dvasia kai blaškos nerami, mūs ūkanas apšviesk.

Iš tvano nuodėmės tamsios tu išlikai balta,
tu iš žmonijos suteptos nepaliesta viena.
Trauk mus iš žemumų tamsių, į nekaltumą vesk –
malonės iš dangaus versmių mums silpstantiems surask.

Šventosios meilės kupina liepsnojo tau širdis,
tave lydėjo visada Dievybės atspindys.
Suteik gaivinančios vilties, meilingai mus užjausk
ir mus, o Motin, prie širdies nerimstančios priglausk.

Video: Rožinio malda su Šiaulių progimnazijų moksleiviais:
kun. Gintaras, mokytoja Violeta ir Romuvos progimnazijos moksleiviai Pirma dalis: Džiaugsmo slėpiniai
kun. Gediminas, mokytoja Laisva ir Dainų progimnazijos moksleiviai Antra dalis: Šviesos slėpiniai
kun. Gintaras, mokytoja Karolina ir Gytarių progimnazija: Trečia dalis: Kančios slėpiniai
kun. Jordanas, mokytoja Karolina ir Gytarių progimnazija: Trečia dalis: Kančios slėpiniai

Kaip kalbėti Rožinį – čia.

Giesmė: Su galinga Rožančiaus malda.


Nuotraukose: Šv. Rožinio pamaldos ir vakaro Šv. Mišios 2023 10 13 d.