Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo
Prasidėjimo parapija

Šv. Velykų tridienio ir Šv. Velykų ryto akimirkos

Didysis Ketvirtadienis, Didysis Penktadienis

Didysis Šeštadienis

Šv. Velykų rytas