Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo
Prasidėjimo parapija

Švč. Mergelės Marijos ėmimas į dangų (Žolinė)

Mūsų bažnyčioje sekmadienį ir per Žolinę, pirmadienį, bus šventinami žolynai ir naujas derlius per visas Mišias.
Pirmadienį, rugpjūčio 15 d. Šv. Mišios – 8:00, 11:00 ir 18:00 val.

Žolinių vainiko pynimas Mergelei Marijai – ačiū nuostabioms savanorėms!

Katalikiškos tradicijos yra tikras, natūralus gyvo tikėjimo džiaugsmas! Lietuvos katalikams vainikų pynimas yra paveldimas iš kartos į kartą. Taip išreiškiame meilę savo tautai, parapijos bendruomenei ir Motinai Bažnyčiai. Aukojamas laikas ir talentai yra laisva dovana, skleidžiama mūsų tikėjimo.

Mūsų dovana Mergelei Marijai Žolinės liturginėje šventėje!

Pirmą kartą parapijos istorijoje darbščios ir geros moterys bei merginos nupynė 40 metrų Žolinės vainiką! Ačiū Jums – Onute, Danute, Adele, Loreta, Liudmila, Nijole, Gabija, Albina, Aldona ir Ieva!

Rezultatas:

Foto: kun. G. Joniko.