Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo
Prasidėjimo parapija

Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo parapijoje nuvilnijo lietuvių ir ukrainiečių vaikams skirti renginiai

Vasario 5 d., Šv. Agotos dieną, Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčioje pradėjo veikti projekto „Mėlyna – geltona“ edukacinėse programose sukurtų darbelių paroda. Edukacijų dalyviai – lietuvių ir ukrainiečių vaikučiai, juos lydėjusios mamytės ir tėveliai. Paroda vyks dvi savaites, visus mielai kviečiame apsilankyti.

Edukacijų „Kalėdinių meduolių gamyba ir puošimas“ bei „Autentiškiausias kalėdinės eglutės puošimas“ kūrybiškiems užsiėmimams vadovavo Šiaulių m. Ragainės progimnazijos mokytoja Veronika Bekerienė. Ji papasakojo su kokia šiluma, meile ir draugiškumu vyko užsiėmimai, jų metu ukrainiečiai turėjo galimybę giliau susipažinti su lietuvių Advento ir kalėdinio laikotarpio puošimo tradicijomis. Pagaminti kalėdiniai žaisliukai ir meduoliai per visas šventes papuošė bažnyčios eglutes.

Edukaciją „Stiklo vitražai“ pristatė Šiaulių menų mokyklos Taikomosios dailės būrelio neformaliojo ugdymo mokytoja metodininkė Laima Andruškevičienė. Parodoje eksponuojami visi pagaminti tarsi mozaikos sudėlioti vitražai, kurių temos skirtingos: nuo medžių iki angelų. Mokytojos teigimu, buvo nuostabu stebėti nuoširdų susirinkusiųjų įsitraukimą kuriant ornamentus ir kitus simbolius, atsispindėjusius stikle.

Parodos atidarymo pabaigoje nuoširdžius padėkos žodžius klebonui, mokytojoms tarė ukrainietė Natalya Shustova, kartu su sūnumi dalyvavusi edukaciniuose užsiėmimuose.

Klebonas Gintaras Antanas Jonikas padėkojo už bendrystę mokytojams, projekto dalyviams, JAV Lietuvių Katalikų Religinės Šalpos fondui už paramą bei suteiktą galimybę būti ir kurti kartu.

Projekto vadovė Alma Petuškienė