Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo
Prasidėjimo parapija

Švč. Mergelės Marijos paveikslo piligriminė kelionė Šiaulių vyskupijoje

Šie metai yra jubiliejiniai – 25 metai vyskupijai ir 25 metai Šiaulių vyskupo Eugenijaus Bartulio vyskupiškąjai tarnystei.

Nuo Pelenų trečiadienio prasideda Šiaulių vyskupijos dangiškosios globėjos Švč. M. Marijos paveikslo kelionė per vyskupijos parapijas. 2022 03 13 – 2022 03 20 paveikslą turėsime mūsų parapijoje.

Kviečiame visus iškilmingai ir džiugiai švęsti šią sukaktį mūsų bažnyčioje šį sekmadienį – kovo 20 d., 12:30 val. Šv. Mišių auka (suma).

Po Mišių paveikslą išlydėsime į Kuršėnų parapiją.