Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo
Prasidėjimo parapija

Švč. Sakramento priėmimas

Pagarbiausias Švč. Sakramento priėmimas – tiesiai į burną. Tačiau yra ir kita galimybė – į ranką.

Primename jums LVK patarimus ir taisykles, norint priimti Šv. Komuniją:

  • Ant delnu į viršų ištiestos dešinės rankos uždedama kairioji ranka (taip pat delnu į viršų) taip, kad abu delnai sudarytų kryžių;
  • Abu delnai turi išlikti tiesūs, nesulenkti „laivelio forma“;
  • Priimant Šv. Komuniją, priimančiojo rankos nekeliamos į viršų, kad nepaliestų Šv. Komunijos dalintojo rankų;
  • Šv. Komunijos dalintojui paskelbus „Kristaus Kūnas!“ ir padėjus ostiją ant priimančiojo rankos, atsiliepiama „Amen!“. Tuomet, neatsitraukiant nuo Šv. Komunijos dalintojo, ostija paimama dešinės rankos pirštais ir įsidedama į burną;
  • Šv. Komunija priimama iš karto, vos tik yra įdedama į delną, kunigo akivaizdoje. Draudžiama duoti Šv. Komuniją į skepetaitę, nosinę, jei ant rankų užmautos pirštinės.
    Draudžiama Šv. Komuniją neštis į suolą ar į kitą vietą.