Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo
Prasidėjimo parapija

Svečiai iš TFP tarptautinės organizacijos

​​​​Tradicija, Šeima, Nuosavybė – TFP tarptautinė organizacija su Fatimos Mergelės Marijos statula lankysis mūsų prapijoje rugpjūčio 26 d. 

Šv. Mišios 10:00 val. 

Kviečiame tikinčiuosius šiai ypatingai svarbiai maldai!

2022 m. – keletas akimirkų:

2020 m. Svečiai iš Asociacijos TFP: Tradicija, Šeima, Nuosavybė

2021 m. Tradicija, šeima, nuosavybė – vertybės, prikėlusios Lietuvą ir Šiaulius.