Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo
Prasidėjimo parapija

Sveikiname Gintarę!

Šiandien po šv. Mišių pasveikinome mūsų parapijos piligrimę, šv. Mišių patarnautoją, choristę ir savanorę GINTARĘ, baigusią sveikatos mokslų magistro studijas ir įgyjusią GYDYTOJOS kvalifikaciją. Sėkmės pasirinktame kelyje.

Švč. Mergelės Marijos globos ir Dievo palaimos!