Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo
Prasidėjimo parapija

Šventojo Rašto skaitymo grupelės

Vis daugiau žmonių patiria troškimą asmeniškai pažinti Dievo Žodį. Tačiau vienam žmogui skaityti Bibliją nėra lengva užduotis. Daugelis bando, tačiau tik vienam kitam pakanka motyvacijos ir jėgų tęsti šį tikėjimą gaivinantį užsiėmimą. Gal todėl šiandien galime stebėti, kaip plinta tarp krikščionių Švento Rašto skaitymo ir dalinimosi supratimu mažose grupėse praktika. Tai daroma įvairiais būdais ir metodais. Tačiau tokioms tikinčiųjų pastangoms būdinga yra tai, kad jie tai daro bendraudami ir bendradarbiaudami, kad ieško ir randa savo gyvenamoje aplinkoje konkrečių galimybių gyventi pažinta tiesa. Ten, kur daugelis krikščionių negaili laiko ir jėgų Dievo Žodžio skaitymui, paprastai nestokoja ir drąsos Juo gyventi. Todėl tokia krikščioniško gyvenimo patirtis tampa akstinu dvasiniam prabudimui tikinčiųjų bendruomenėse ir net kai kuriuose kraštuose.

Mažų grupių idėja krikščionybėje nėra nauja. Prieš du tūkstančius metų pirmieji Jėzaus Kristaus sekėjai susitikdavo vieni kitų namuose klausyti apaštalų mokymo, melstis, bendrauti tam, kad pasiektų gerų tarnavimo Dievui ir vieni kitiems rezultatų. Apaštalų darbų knygoje rašoma apie tokių grupių įtaką tų laikų krikščionių bendruomenių gausėjimui ir jų dvasingumo augimui.

Mūsų parapijoje veikia grupelė vyrams „Būti vyru ir tapti vyru pagal Dievo planą“Renkasi kiekvieno mėnesio (parapijos salėje) II antradienį 18:30.
Atsakingas: tėvas Mariuz Placek O.Carm, tel. nr. 8 679 01966.

Ir grupelė bendrai – tiek vyrams, tiek moterims.
Atsakingas: tėvas Mariuz Placek O.Carm, tel. nr. 8 679 01966.