Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo
Prasidėjimo parapija

Šventojo Rožinio pamaldos

Šventojo  Rožinio pamaldos Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčioje

Su galinga Rožančiaus malda, mes ateinam visi, o Marija“.

Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčios klebono Sauliaus Paliūno vadovaujami, visą spalio mėnesį parapijos vaikučiai ir jaunimas, kartu su tėveliais, padedant katehetėms: Violetai Dališanskienei, Nijolei Melinienei, Jolantai Murzienei ir Laisvai Jankauskienei, Švč. Marijos garbei nuoširdžiai kalbėjo Rožinį.

Šv. Jonas Paulius II Apaštališkajame laiške tvirtino: „Tokia lengva ir kartu tokia turtinga malda tikrai nusipelno, kad ją iš naujo atrastų krikščionių bendruomenė“.

Popiežius Pranciškus yra be galo atsidavęs Švenčiausiajai Mergelei ir rožinio maldai. Pasak jo,  rožinis suartina mus su Švenčiausiąja Mergele per Prisikėlimo džiaugsmą: „Visi Dievo pažadai jai buvo išpildyti. Taip pat per viltį, jog ir mūsų maldos bus išgirstos, kai kreipsimės į Viešpatį savo reikalais.“

Dėkojame bažnyčios bendruomenei už dalyvavimą Šventojo  Rožinio pamaldose.

Informaciją parengė tikybos mokytoja L.Jankauskienė.