Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo
Prasidėjimo parapija

Šventosios Dvasios atsiuntimas (Sekminės)

ŠVENTOSIOS DVASIOS ATSIUNTIMO IŠKILMĖ (Sekminės) – 2023 05 28.

Sekminių procesija čia

Sekminių Sumos Evangelija ir homilija čia

Evangeliją skaito ir homiliją sako klebonas kun. Gintaras Jonikas.
† Jn 20, 19–23: Kaip mane siuntė Tėvas, taip ir aš jus siunčiu: imkite Šventąją Dvasią.