Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo
Prasidėjimo parapija

Šventojo Rožinio pamaldos

Šventojo  Rožinio pamaldos Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčioje

Su galinga Rožančiaus malda, mes ateinam visi, o Marija“.

[skaityti toliau]

Dalyvavimas Šv. Mišiose sekmadieniais

ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS NEKALTOJO PRASIDĖJIMO BAŽNYČIADALYVAVIMAS ŠV. MIŠIOSE SEKMADIENIAIS

[skaityti toliau]