Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo
Prasidėjimo parapija

30 metų kunigystės jubiliejus

30 m. kunigystės jubiliejus (1991-2021) [skaityti toliau]