Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo
Prasidėjimo parapija

Tęsiantis karantinui

Bažnyčia atidaroma 7:45 val., uždaroma 18:30 val.

Šv. Mišios aukojamos:
Darbo dienomis: 8 val. ir 18 val.
Šeštadieniais: 10 val. ir 18 val.
Sekmadieniais – iki atskiro Ganytojų sprendimo Šv. Mišios bus aukojamos nedalyvaujant tikintiesiems.

Šv. Mišias galite užsakyti darbo dienomis nuo 9 val. iki 18.30 val., atėję į klebonijos parapijos raštinę (prašome užeiti po vieną žmogų ), tel.: 8 41 500 010; +370 677 34177.

arba bažnyčioje yra palikti vokai su lapeliais – parašykite intencijas ir datą kada norite Šv. Mišių. Voką su intencijomis įmeskite į bet kurią aukų dėžutę bažnyčioje.

Vykdydami sielovadą kunigai ir tikintieji visur bendrauja burną ir nosį prisidengę kauke, imasi kitų saugumo priemonių.

Pandemijos metu ypač raginame tikinčiuosius ir kunigus asmeniškai melstis, kad greičiau būtų pažabotas šis virusas, bei prašyti sveikatos ligoniams ir stiprybės tiems, kurie jais rūpinasi. Toliau tęsiame kasdienį maldos tiltą 20 val. Ypač šiuo metu malda – ne tik pareiga, bet ir mūsų svarbus įnašas kovoje su pandemija.